CENTRU DE CONSERVARE SI PROMOVARE A CULTURII TRADITIONALE

Istoric

Înfiinţat în anul 1955 şi purtând succesiv denumirile de Casa de Creaţie, Centrul Judeţean de Îndrumare a Creaţiei Populare şi a Mişcării Artistice de Amatori, Centrul Judeţean al Creaţiei Populare, Centrul Judeţean de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei Populare, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Mureş a funcţionat ca instituţie publică de cultură cu personalitate juridică, desfăşurând activităţi specifice corespunzătoare obiectivelor, atribuţiilor şi principiilor privind cercetarea, conservarea şi valorificarea diverselor elemente de cultură populară, precum şi specifice educaţiei permanente.
A efectuat cercetări şi studii în localităţile aparţinând diferitelor sub-zone etnografice ale judeţului Mureş, a organizat şi a colaborat la organizarea a nenumărate spectacole, festivaluri şi concursuri folclorice (folclor muzical, coregrafic, literar, obiceiuri populare şi artă populară), multe dintre ele devenite de tradiţie şi cunoscute în întreaga ţară, a numeroase expoziţii şi târguri de artă populară şi plastică, a unor tabere coregrafice şi de creaţie plastică, a unor concursuri de creaţie literară şi festivaluri de teatru de amatori etc., constituindu-şi în timp o arhivă şi o bază de date cuprinzătoare (documentară, audio, foto, video) în ceea ce priveşte specificul etnografic şi al preocupărilor artistice de amatori din judeţul Mureş.

De-a lungul timpului, Centrul a tipărit aproape 70 de lucrări de folclor literar, muzical şi coregrafic, culegeri muzicale, antologii literare, volume de teatru, satiră şi umor, studii şi volume de sinteză de specialitate care pot fi considerate lucrări de referinţă.
Instituţia se desfiinţează în baza HCJ nr.114/2010 şi devine secţia „ Centrul de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Mureş” din cadrul „Centrului Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş” .

Activitatea secţiei Centrul de Conservare si Promovare a Culturii Traditionale Mures (C.C.P.C.T) vizeaza:

– valorificarea scenica a traditiilor si obiceiurilor autentice muresene, a jocului si cantecului popular, a artei teatrale;
– valorificarea expozitionala a portului popular, a artei populare si mestesugurilor traditionale, a artei iconografice si narative;
– coordonarea metodologica a ansamblurilor de dansuri populare, a grupurilor folclorice, a formatiilor de teatru de amatori, a interpretilot de muzica populara, a rapsozilor, a mesterilor populari, a tarafurilor traditionale, a asezamintelor culturale;
– studierea si cercetarea aplicata a obiceiurilor, traditiilor, mestesugurilor traditionale si creatiei populare in scopul conservarii si promovarii culturii traditionale si elaborarii studiilor in vederea propunerii zonelor, obiceiurilor, creatiilor populare, valori ale patrimoniului national imaterial ce trebuie protejate;
– educatia permanenta
– editarea pe orice tip de suport si difuzarea materialelor din domeniul educatiei permanente si al culturii traditionale;
– realizarea arhivei documentare nationale si constituirea si dezvoltarea bancii de date si valori reprezentative ale creatiei populare contemporane si ale patrimoniului cultural national imaterial;

În prezent, Secţia „Centrul de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale” desfăşoară activităţi în domeniile: muzică, coregrafie, literatură-teatru, folclor literar, artă plastică, artă populară şi cercetare etnografică. Anual, sunt organizate următoarele activităţi culturale, destinate publicului :

– Festivalul folcloric de tineret „Mlădiţe”
– Festivalul folcloric de obiceiuri populare „Nestemate mureşene”
– Festivalul de cântece şi dansuri populare maghiare „Tiszta Forrásból“ (Din Izvor Curat)
– Festivalul Interetnic „Ceteruica dragă mi-i” – în colaborare cu Asociaţia Coregrafilor şi Ansamblurilor Folclorice Mureş
– Tabăra de icoane
– Tabăra de dansuri populare
– Festivalul naţional de folclor “Jocul din Bătrâni”
– Concurs de poveşti, legende şi de muzică populară maghiară ”Én is elindulék este guzsalyasba” – în parteneriat cu Ansamblul Artistic Mureşul
– Festivalul de Obiceiuri şi Jocuri Populare de la Idicel sat – în parteneriat cu Primăria comunei Brîncoveneşti şi Asociaţia pentru Cunoaşterea Culturii Ţărăneşti
– Festivalul de cântece, dansuri şi port popular maghiar „A Faluban Muzsikálnak” (Răsună muzica în sat)
– Tabăra de pictură de la Sovata
– Festivalul de teatru amator maghiar ,,Színpad”
– Festivalul de teatru amator ,,Scena”
– Expoziţie de icoane şi obiecte de cult
– Festivalul de colinde şi obiceiuri de iarnă „Florile Dalbe, Flori de măr”
– Cercetare etnografică în Valea Mureşului Superior, Valea Gurghiului, Valea Nirajului, Câmpia Transilvaniei, Valea Mureşului Inferior, Zona Târnavelor.
– Editarea şi distribuirea revistei „Tradiţii mureşene”

Manifestările s-au bucurat de participarea a numeroaselor ansambluri folclorice, formaţii de dansuri, interpreţi şi meşteri populari, precum şi artişti amatori din toate zonele judeţului, precum şi din alte judeţe (Cluj, Bistriţa-Năsăud, Dâmboviţa, Olt, etc).

Pe lângă aceste evenimente, secţia mai este implicată anual şi în coordonarea metodologică a numeroselor acţiuni culturale organizate de către comunele judeţului Mureş şi în numeroase proiecte de cercetare etnografică.

sectie