SCOALA POPULARA DE ARTE

Obiective principale

În activitatea sa, Şcoala Populară de Arte urmăreşte îndeplinirea obiectivelor:

a) păstrarea prin programele de şcolarizare , a specificului zonal şi a cerinţelor populaţiei deservite;
b) conservarea, valorificarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale, precum şi ale patrimoniului cultural naţional şi universal;
c) stimularea creativităţii şi talentului;
d)învăţarea şi promovarea meşteşugurilor şi îndeletnicirilor tradiţionale;
e)cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei populare contemporane şi artei interpretative neprofesioniste de toate genurile-muzică, coregrafie, teatru, etc
f)dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeţean , naţional şi internaţional

Pentru îndeplinirea obiectivelor, Şcoala Populară de Arte are următoarele atribuţii principale:

a) organizează şi desfăşoară activităţi de învăţământ artistic , în toate domeniile (muzical, artă plastică, coregrafie, etc) şi de însuşire a meşteşugurilor tradiţionale;
întocmeşte şi asigură îndeplinirea planurilor anuale de şcolarizare, în concordanţă cu programa analitică elaborată de Ministerul Culturii
planifică activitatea instructiv-educativă a şcolii;
eliberează diplome sau certificate de absolvire cu valabilitate naţională
b) organizează şi desfăşoară activităţi cultural –artistice(spectacole, expoziţii, tabere de creaţie, festivaluri,schimburi culturale,etc)
c) promovează obiceiurile şi tradiţiile populare specifice zonei, precum şi creaţia populară contemporană;
d) promovează tinere talente din rândul propriilor cursanţi;
e) poate avea propriile formaţii artistice, iniţiază, organizează, participă la concursuri şi festivaluri judeţene, interjudeţene, naţionale şi internaţionale;
f) asigură participarea la proiecte şi schimburi culturale interjudeţene, naţionale, internaţionale;
g) organizează şi realizează şi alte activităţi în conformitate cu profilul său de activitate.
h) colaborează cu alte instituţii şi organizaţii neguvernamentale de profil, din ţară şi străinătate, în vederea desfăşurării de acţiuni specifice, schimburi de experienţă, etc.