SCOALA POPULARA DE ARTE

CENTRUL DE CONSERVARE ŞI PROMOVAREA A CULTURII TRADIŢIONALE MUREȘ

Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș

 

Prezentare generală

Centrul Județean pentru Cultura Tradițională și Educație Artistică (C.J.C.T.E.A.) funcționează – în baza Hotărâri Consiliului Județean Mureș nr. 114 / 12 august 2010 – ca instituție publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Județean Mureș, prin comasarea Școlii de Arte Târgu-Mureș cu Centrul Județean pentru Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare Mureș, care s-au desființat începând cu data de 1 septembrie 2010, devenind secții ale noii instituții.

Are sediul central în municipiul Târgu-Mureș, P-ta Trandafirilor, nr. 5, județul Mureș, telefon / fax: 0265-236970.

Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică funcționează potrivit strategiei culturale promovate de Ministerul Culturii și Consiliul Județean, pe baza principiilor autonomiei și al autorității culturale naționale în circuitul mondial de valori.

În conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare, Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică este o instituție de cultură care are ca obiect de activitate conservarea și promovarea culturii tradiționale zonale, educația permanentă de interes comunitar, fiind desfășurată în afara sistemelor formale de educație în domeniul artistic, educație deschisă tuturor segmentelor sociale, indiferent de vârsta sau nivel de educație.

 

Pentru realizarea obiectivelor, Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică are în componența sa secțiile: Centrul de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale, Școala Populara de Arte.

Misiunea Centrului Județean pentru Cultura Tradițională și Educație Artistică Mureș este ca prin secțiile de specialitate să asigure protejarea patrimoniului cultural tradițional și valorile care aparțin moștenirii culturale a comunității, de a le promova în circuitul național de valori, de asemenea de a menține învățământul artistic în domeniul educației permanente, al culturii tradiționale și al creației populare, asigurând cetățenilor județului Mureș posibilitatea de a învăța la orice vârsta în cadrul unei forme de învățământ organizat în alte forme decât cele specifice sistemului național de învățământ.

Contact

ȘCOALA POPULARA DE ARTE

  • Piața Trandafirilor Nr. 5
  • în corpul principal al
  • cladirii 'Apollo' la etajele I, II, III.

Centru de Conservare si Promovare
a Culturii Traditionale

  • Piața Trandafirilor Nr. 5